Činnost IDC

Činnost IDC

Plány IDC | Aktuality z IDC

 

ID Carolina je na počátku svého působení. Chceme vybudovat trvale funkční inspirativní prostředí, v němž bude osobnost Karla IV. působit jako myšlenkový svorník nápadů a podnětů, které budou moci obohatit naši současnost. (Více o plánech IDC ...)

 

V sídle IDC plánujeme

Podpořte nás | Seznam sponzorů a dárců | Kontakt

 

› semináře

› přednášky

› výstavy

› společenské akce

› koncerty

› ubytovací prostory pro firemní akce

› sezónní akce na nádvoří sídla IC Carolina

› Hejtmanský sál, který nalezne využití jako slavnostní aula Středočeského kraje.

 

Učinili jsme první kroky ke spolupráci s nedalekým hradem Karlštejn. Předpokládáme spolupráci s partnerskými regiony Středočeského kraje. Zasadíme zde vinnou révu z Benátska, z Porýní-Falce i z Burgund!

 

Návštěvnící si budou moci prohlédnout studánku Karla IV., Lucemburskou hrobku, ale také symboly všech partnerských organizací na slavnostním schodišti při vstupu do Hejtmanského sálu!

 

Podle legendy daroval obec svému oblíbenému kuchtíkovi sám Karel IV. Odtud jméno obce Kuchař. Mimo jiné i proto byl objekt statku – sídla ID Carolina – prohlášen kulturní památkou.

 

 

Na našich webových stránkách budete postupně nalézat materiály o Karlu IV., které budou strukturovány do několika okruhů tak, abyste si mohli vybrat podle své chuti:

okruh A) Karel IV. jako historická osobnost (biografické údaje, fakta, rodokmen, znak)

okruh B) Karel IV. a politika (evropský a český panovník – státník)

okruh C) Karel IV. a ekonomika (měnová politika, sklářství, inovace, zakládání, výstavba, vinařství)

okruh D) Karel IV. a kultura, edukace (umění, vzdělávání - univerzita, mystika, móda, gastronomie, mecenáš)

okruh E) Karel IV. jako člověk (vztahy v rodině, k ženám, všední i slavnostní dny)

okruh G) Karel IV. a jeho svět (krajina, multietnicitní a multikulturní společnost, náboženství s akcentem na jeho vztah k papežství, kacířství, judaismus)

okruh H) Karel IV. cestovatel (Německo, Francie, Itálie, Maďarsko ….)

okruh I) Karel IV. a legendy (odborná i krásná literatura)

okruh K) Karel IV. a jeho stopy (ve jménech míst, hradů, ulic, jeho pomníky, on v různých symbolech atd..)

 

 

 

Organizace ID Carolina

 

ID Carolina (Institutio Didactica Carolina) je evropský vzdělávací a podpůrný ústav Karla IV., nestátní nezisková organizace, rozvíjející odkaz krále a císaře Karla IV., největšího Čecha a Otce vlasti. Karel IV., po otci Lucemburk a po matce Přemyslovec, je pro nás jedním z prvních Evropanů, pokračovatelem díla Karla Velikého. Karel IV. se věnoval kultuře, mecenášství, politice i byznysu. ID Carolina nahlíží na současnost jeho očima. Cílem ID Carolina je upozornit českou i evropskou veřejnost na skutečnost, že myšlenky a názory Karla IV. jsou stále aktuální, a sjednotit pohled na jeho osobnost v dějinách.

 

S IDC spolupracuje celá řada osobností, komunikujeme s vědci, politiky, umělci i byznysmeny.

 

Aktivity ID Carolina:

› výstavy

› semináře

› společenské akce

› individuální večery či diskusní fóra. Samozřejmostí je také prezentace v médiích.

› Nabízíme setkání a nová partnerství napříč Českem i Evropou. Na akcích IDC se budete setkávat s existujícími i potenciálními partnery. Usnadníme vám komunikaci s klienty v mnoha rovinách. Prostřednictvím akcí pro rodiny s dětmi a pro školy oslovíte mladou generaci.

 

IDC vznikl na počátku léta 2015. V krátké době – kromě vytvoření správní rady a Kolegia - otevřel již tři projekty:

 

Projekty ID Carolina

 

1. Projekt TV dokumentu:

Příprava a realizace 30 - 40 minutového televizního dokumentu o neotřelém pohledu na dobu Karla IV. Polohraný film z kategorie tzv. crossžánru s hranými prvky a komediální nadsázkou se dotkne srovnání způsobu cestování první části historické trasy Via Carolina. Hnacím motorem příběhu však bude podoba vztahů mezi rodiči a dětmi tehdy a dnes. Mezi Karlem a jeho otcem Janem. Mezi našimi mladými hrdiny a jejich rodiči.

 

2.Připraven je rovněž projekt výstavy s názvem „Inkvizice – od Kladiva na čarodějnice po moderní profiling“.

Výstava zpracovává nové téma, dosud nikým a nikde v zamýšlených souvislostech neprezentované. Téma, které neobvyklým způsobem spojuje myšlení v době Karla IV. s myšlením moderní doby a ukazuje atraktivním způsobem na nečekané paralely dneška s obdobím před 700 lety. V české terminologii je analogií profilingu behaviorální analýza.

Výstava se hlásí k celonárodním oslavám 700. výročí narození Karla IV. nejenom svým obsahem, nýbrž i místem, v němž bude realizována, a vybranými spolupracovníky, jimiž jsou spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. a Muzeum Policie ČR. Sídlo ID Carolina v areálu statku Kuchař, na trase mezi Prahou a Karlštejnem, bylo prohlášeno kulturní památkou. Muzeum Policie České republiky má své sídlo v areálu pražského Karlova, který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV. Spolek Otec vlasti Karel IV. je iniciátorem oslav 700. výročí narození Karla IV. a svými aktivitami představuje Karla IV. jako mecenáše i diplomata a zapojuje do oslav co nejširší řadu spolků a institucí.

 

Třetím připravovaným projektem je hudební večer, na němž bychom rádi uvedli Bohemia - Luxembourg trio a kánonické středověké hudební motivy v podání souboru Yellow Sisters.

 

Aktuálně je zvažována možnost prezentovat v sídle IDC výstavu Magičtí Lucemburkové, která je nyní instalována ve Slezském muzeu v Opavě.

 

IDC rovněž nabídl spolupráci bavorskému hradu Lauf, který je s Karlem IV. neodmyslitelně spjat a v němž se nalézá známá unikátní síň s erby českých šlechtických rodů.

 

Připravujeme další projekty:

 

V přípravné fázi je celá řada dalších projektů spojených s činností IDC a poskytujících zajímavé příležitosti pro zapojení, a tím zviditelnění partnerů.

 

› Celonárodní sbírka (jmenné certifikáty donátorům)

› Beseda - Karel IV. a současná česká a evropská šlechta

› Tematický večer - gastronomie doby Karla IV.

› Spolupráce s dopravními podniky velkých měst a regionálními dopravci

› Podpora koncertů vážné hudby (s účastí významných představitelů kulturního a veřejného života)

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku a neuteče vám žádná novinka
https://www.facebook.com/IDCarolina.cz

Mohlo by vás zajímat

 

   

> ID Carolina je na počátku svého
   
působení.

   

 

 

kontakt a spolupráce

 

www.idcarolina.czsebestova@idcarolina.czoffice@idcarolina.czvaculik@idcarolina.cz 
Design ByKarolinaINTERNETO