O ID Carolina

O ID Carolina

Činnost IDC | Stanovy IDC

 

Institutio Didactica Carolina byl založen v červnu 2015. V prvních dvou letech činnosti se bude věnovat navazování kontaktů s karlovskými lokalitami, institucemi a vzdělávacími ústavy napříč Evropou, přípravě jednotlivých dílčích projektů a současně vytváření nezbytného provozního zázemí. Vytvoření tohoto provozního zázemí spočívá v rekonstrukci sídla ústavu v  obci Kuchař a administrativním a personálním budování centra a knihovny Karla IV. Při této své činnosti bude IDC postupovat tak, aby současně účinně propagoval jak obec Vysoký Újezd, jehož je Kuchař součástí, tak zejména Středočeský kraj jako atraktivní region. Přitom se IDC hodlá stále držet svého základního zaměření, které spočívá v překračování horizontů školního dějepisu.

 

Kolegium 

 

Kolegium ústavu je dobrovolným a čestným orgánem ID Carolina. Kolegium IDC není formalizováno a je otevřeno osobám bez rozdílu národnosti či státní příslušnosti. Svým členstvím v Kolegiu vyjadřují členové podporu účelu a předmětu činnosti ústavu.

 

 

plk. prof. MUDr. Vladimir Beneš, DrSc.

Neurochirurgická klinika Ústřední vojenské nemocnice Praha, přednosta

 

Ing. Jan Mládek, CSc.

ministr průmyslu a obchodu České republiky

Ing. Petr Dvořák, MBA

Česká televize, generální ředitel

 

JUDr. Aleš Pejchal

soudce Evropského soudu pro lidská práva

Michel Fleischmann

Lagardére Active ČR, prezident, Rytíř umění a literatury

 

profesorka PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Historický ústav Akademie věd ČR, ředitelka

Ing. Jaroslav Hanák

Svaz průmyslu a dopravy ČR, prezident a předseda představenstva

 

JUDr. Ján Šikuta, Ph.D.

exsoudce Evropského soudu pro lidská práva, soudce Nejvyššího soudu SR

PaedDr. Hynek Kmoníček

Kancelář prezidenta České republiky, ředitel zahraničního odboru

 

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Univerzita Karlova, fakulta sociálních věd

Správní rada 

 

JUDr. Jindřich Vítek

předseda správní rady ID Carolina

Ing. Ivan Morávek

člen správní rady ID Carolina

Dr. Werner Jakobsmeier

člen správní rady ID Carolina

Mgr. Ondřej Chrást

člen správní rady ID Carolina

Mgr. Ivana Pittnerová

člen správní rady ID Carolina

   

 

 

ID Carolina sídlí ve středočeské obci Kuchař,

zhruba v polovině vzdálenosti mezi Prahou a Karlštejnem,

v  blízkosti historické trasy Via Carolina.

V  budoucnosti by se sídlo mělo přeměnit

v atraktivní prostor s multifunkčním využitím.

 

 

 

 

V  sídle IDC v blízké budoucnosti vznikne

Hejtmanský sál Středočeského kraje,

Lucemburská hrobka s  replikami náhrobků,

knihovna Karla IV.,

výstavní prostor,

vzdělávací a společenské centrum.

Bude zpřístupněna „studánka Karla IV.“

 

Sledujte nás na Facebooku a neuteče vám žádná novinka
https://www.facebook.com/IDCarolina.cz

Mohlo by vás zajímat

 

   

> ID Carolina je na počátku svého
   
působení.

   

 

 

kontakt a spolupráce

 

www.idcarolina.czsebestova@idcarolina.czoffice@idcarolina.czvaculik@idcarolina.cz 
Design ByKarolinaINTERNETO